Yazılar

, ,

II. Mimar Ve Mühendisler Zirvesi Nasıl Geçti?

Merhaba arkadaşlar, ben Hamit Can Sayılgan. Geçtiğimiz hafta, Genç Mimar ve Mühendisler Grubu‘nun İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde düzenlemiş olduğu II. Mimar Ve Mühendisler Zirvesi‘ne katıldım. Detayları sizinle paylaşmak istiyorum.

Görselde yaka kartının arkası var. Parlak kılıflı, içinde turuncu çerçeveli bir kart var. Kartın yukarısında Mimar ve Mühendisler Zirvesi yazıyor, Mimar kelimesi turuncu daire içinde, Mühendisler Zirvesi ise mavi iki ayrı kutu içinde kelimeler. Aşağıda sol tarafta saatler yazıyor, saatlerin yanında da o saatte kimin konuşacağı yazıyor. Başta kayıt ve açılış konuşması var, Sonda ise kokteyl. Konuşmacı sırası şöyle; Mehmet Ali Günay, Prof. Dr. Erdal Çelik, Prof Dr. Yunus Çengel, Prof. Dr. Musa Alçı, Prof. Dr. Şule Erten Ela, Mustafa Dayıoğlu. Kartın el altına Genç mimarlar ve mühendisler grubu logosu var kırmızı. Yanında ise dokuz eylül üniversitesi logosu var.

Etkinlik Akışı

Konferansın içeriği dopdoluydu fakat katılımın az olduğunu belirtmek istiyorum. Bu isyanımı dile getirmemdeki sebep ise ilgisizlik vurgusudur. Bütün mühendislik fakültelerinin ortasında düzenlenen böylesine konuları güncel bir konferansın katılım sayısının az olması oldukça üzücü. (Kim bilir belki de milletçe yaşadığımız sorunun kaynağı ilgisizliktir…) Fazla uzatmadan konferans sunumlarına geçmek istiyorum. Sunumlardan önce Mehmet Ali Günay, Genç Mimar ve Mühendisler Grubu hakkında bilgi verdi. Genç Mimar ve Mühendisler Grubu’nun adı üzerine mimar ve mühendislerden oluşan ortak çatı altında aktif bir şekilde zirve, konferans ve çalıştay düzenleyen gelişime ve bilgiye önem veren inovatif bir sivil toplum örgütü olduğu aktarıldı. (Üretim bazında inovasyon, esneklik ve verimlilik kavramları Endüstri 4.0’ın ortaya çıkış sebebini ortaya koyuyor.)

Prof. Dr. Erdal Çelik, “Endüstri 4.0 ve Geleceğin Teknolojileri” başlıklı sunumunda, Endüstri 1-2-3 ve 4.0’ın gelişim süreçlerinden bahsetti. Bu noktada Endüstri 4.0’ın ortaya çıkış sebebi ve nanoteknoloji konusu benim oldukça dikkatimi çekti. Endüstri 4.0’ın ana yapısı otonom robotlar ve sistemler, siber sistemler, akıllı fabrikalar, dikey ve yatay entegrasyon, simülasyonlar, nesnelerin interneti ve analizi, bulut sistemi, arttırılmış gerçeklik, pikoteknoloji alanlarına giriş yaparak bilgilendirme sağladı. Ayrıca kendisinin kurmuş olduğu akıllı tarım sistemi ile verimliliği arttığını vurgularken üretim şeklinin günümüz teknolojisinde epey bir değiştiğini oldukça detaylı biçimde anlattı.

Prof. Dr. Yunus Çengel hakkında belirtmek isterim ki kendisi temel bir mühendislik dersi olan termodinamik ve ısı transfer konularında yazmış olduğu kitaplarıyla ve çalışmalarıyla ülkemizin yaşayan efsanelerindendir. “Mühendisliğin Geleceği ve Geleceğin Mühendisliği” başlıklı sunumunda, önce düzenlenen 1 günlük konferanslarda öğrencilerin bilgi bombardımanına tutulduğunu ve bu tip konferansların yarar sağladığını, gün sonunda bu bilgilerin akılda kaldığını dile getirdi ardından patentin teknoloji üretiminde kilit nokta olduğunu vurguladı. Konuşmasına yapay zekanın bazı meslekleri insandan alacağını bu noktada insanların ekstra nitelikler kazanması gerektiğini söyledi. Temel konusu olan genel mühendislik yaklaşımı ve mühendislerin nasıl bireyler olması gerektiğinden bahsetti. Mühendis insanın inovatif, kendini yenileyen, çoklu disiplinlere uyumlu ve sorun çözüm odaklı olması gerektiği anlattı.

Karanlık bir sahnenin sol tarafında kürsüde siyah takım elbiseli hoca var. En sağda beyaz perdede slayt var. Mühendislikte Altın Standartlar yazıyor altındakiler pek okunmmuyor, küçük yazılar var.

“Başarı için bunlar çok önemli. Ayrıca mühendis için etik değerler son derece önemli, çalıştığın şirketin için dahi yalan söylemeyeceksin.”

Prof. Dr. Musa Alcı, yapay zeka, bulanık mantık ve optimizasyon konularından bahsetti. Konuşmasında yapay sinir ağlarının eğitimi konusunda yaptığı tanımı aktarmak istiyorum; Elimizde bir parametrik fonksiyon var. Neutral network’te böyledir, bulanık mantıkta böyledir. Bu fonksiyonu optimize edecek, hatayı azaltacak parametre setini bulma işlemidir öğrenmeyi eğitme dediğimiz şey. Yani işin gerçeği optimizasyon problemini çözmektir.Çoğu kişi bu gerçekliği görmüyor ve sonuçlarıyla ilgilenmiyor oysa bu durum yürümeyi öğrenmeden koşmak gibidir. Matematik alt yapısı gerektirir ve bu işin öğrenme boyutu oldukça açıktır. Toplanan veriler büyüdükçe de bu optimizasyona olan ihtiyaç bitmeyecektir.

Yapay zekanın vadettiklerini özetle bizlere fırsat yarattığını, bilgisayarı olan herkes için kırılma noktası olduğunu söyledi. Uçak yapamadık, ama uçak yapmayı beklemedik; insansız uçak yaptık.” Pek çok iş alanın yok olacakken belki de pek çok iş alanı doğuracağını vurguladı. Son olarak yapay zekanın oluşturulduğunu fakat yapay kalbin (fiziksel değil) olmayacağını, şükür, vefa gibi kavramların yerini dolduramayacağını söyledi.

Prof. Dr. Şule Erten Ela, “Yenilenebilir Enerji ve Güneş Panelleri” adlı sunumunu gerçekleştirdi. Sunumuna yenilenebilir enerji konusuyla giriş yaptı. Ardından güneş panellerini ve fotovoltaik sistemleri anlattı. Organik temelli fotovoltaik sistemler üzerine Ege Üniversitesi’nde çalıştıklarını söyledi. Şule Erten Ela, yaptığı çalışmalarla 2017 yılında Tübitak Bilim Teşvik Ödülü’nü kazandı.

Güneş’ten gelen 1 saatlik enerji 19 Terawatt. İnsanoğlunun ihtiyacı olduğu enerji (1 yıllık) 15 Terawatt, Güneş’ten gelen 1 saatlik enerji tüm insanoğlunun enerji ihtiyacını karşılayacak boyutta ve dolayısıyla bu bizim en büyük motivasyon kaynağımız.

Boya duyarlı güneş hücrelerinin 1991 yılında Michael Grätzel tarafından geliştirildiğini ve aslında bu yapının yapay fotosentez sistemi olduğunu, içerisinde yapay kimyasal bir klorofil barındırdığını anlattı. Grätzelin Rutenyum boya ile hücreden %13 verim elde ettiğini ilave etti ve boya duyarlı güneş hücrelerinin esnek ve maliyetinin ucuz olduğunu, uygulama alanlarından örneklendirme yaparak konuşmasına devam etti. Silisyum güneş pil tabanlı sistemlerin ülke olarak silisyumu üretmediğimizden dolayı silisyumu dışarıdan hücre olarak alıp, panellere yerleştirdiğimizi yaptığı işin de çoklu disiplinler içerdiğini vurguladı. Şule Ertan’ın yerli ve milli imkanlarımızla mümkün olduğu kadar alanında imkansızlıkları aştığını söyleyen bir bilim insanı olduğunu söyleyebilirim. Son olarak gençlere ülkemizin çalışan, üreten gençlere ihtiyacının olduğu bunun için çaba gösterilmesi tavsiyesinde bulundu.

Üretme hakkında değindiği anekdot;

Projemiz için ortaklık kurduğumuz Japonya’dan gelen öğrenciyi laboratuvara aldık. Bir süre sonra laboratuvara girdiğimde diğer öğrencilerin çalışmadığını gördüm. Diğer öğrencilere neden çalışmadıklarını sorduğumda ise Japon öğrencinin çok iyi çalıştığını gördükleri için çalışmayıp, onu izlediklerini söyledi.”

Mustafa Dayıoğlu yerine Dr. Ferhat Çatak, 2. Mimar ve Mühendisler Zirvesi’nde yer aldı. “Siber Güvenlik” başlıklı sunumunda; Ethical Hacking, sosyal mühendislik, sızma testleri, penetrasyon testleri konularını örneklendirme yaparak anlattı.

Konuşmasına sonuçları çok büyük zararla sonuçlanmış siber saldırılarıyla başlayıp bu saldırıların derinlerine inerek nasıl gerçekleştirildiği ve teknikleri konusunda bilgilendirmeler yaptı. Stuxnet saldırısını paylaşmamın nedeni ise dışarıya kapalı bir sistemin siber saldırıya maruz kaldığı ilk siber saldırı olmasıdır. Solucan yazılımı içeren USB flash sürücüsünün saldırı yapılacak alan etrafına atılması sonucunda yerden alan kişinin bilgisayarına o flash sürücüyü takması sonucunda virüs yayılmıştır. Virüs yayılarak tesisteki tüm kontrol yazılımlara bulaşmış ve İran’ın nükleer tesislerinin %58’i zarara uğratmıştır. Bu noktada korunmak istiyorsak eğer bilinç ve şüphe seviyesini olabildiğinde yüksek seviyede tutmak ve güvenli olanı her zaman tercih etmek önemlidir.

2. Mimar ve Mühendisler Zirvesi ile ilgili aktaracağım şeyler bu kadar. Okuduğunuz için teşekkür ederim. Bilimle ve ilgiyle kalın!

Hamit Can Sayılgan